Fakta om oss

Ägare Kungsbacka kommun

Antal lägenheter                        2.697
Lägenheter yta totalt kvm    182.534
Antal lokaler                                   113
Lokaler yta totalt kvm            88.952
Omsättning miljoner ca               316