Framtiden

Inriktningen för vår verksamhet ligger fast.
Eksta Bostads AB skall i första hand producera och förvalta hyresrätter i nära relation till hyresgästerna.

 • - Vi skall fortsätta att utveckla kärnområden - solenergi, biobränsle och energieffektiva hus.
 • - Vi vill fortsätta att inspirera och bevisa att visioner kan bli verklighet.
  - Vi skall arbeta målinriktat för våra befintliga hyresgäster så att de trivs och känner trygghet i sitt boende.
 • - Vi skall tillföra fler nya och attraktiva bostäder byggda i passivhusteknik.

 • - Vi skall ta störa möjliga miljöhänsyn när vi  till-godoser behovet av bostäder i kommunen.
 • På så vis förstör vi inte kommande generationers möjligheter att bygga och bo.

 • - Vi skall med ett passionerat förhållningssätt vidareutveckla Ekstas energikoncept., hela tiden. 
 • - Vi skall bygga bra hus för denna och kommande generationer.
 • - Vi skall fortsätta utmaningen att utveckla verk-samheten med inriktning på ekologiskt hållbart byggande.
 • Samtidigt vill vi fortsätta att hålla produktionskostnaderna på rimliga nivåer.

 • - Vi skall verka för rimliga byggproduktionskostnader och hyror.
 • - Vi skall arbeta i samarbetsformer såsom partnering, där beställare och entreprenör driver projekt med gemensamt ansvar för ekonomi och kvalitet.
 • - Vi skall genom byggande av passivhus illustrera nödvändigheten och möjligheten att effektivisera energianvändningen.
 • - Vi skall systematiskt arbeta med mål att effektivisera för att nå de långsiktigt bästa resultaten. 
 • - Vi skall lägga vårt fokus på att använda så lite energi som möjligt.
 • - Vi skall använda de energislag som ger minsta möjliga miljöpåverkan.