Inriktningen för vår verksamhet ligger fast.

Eksta Bostads AB skall i första hand producera och förvalta hyresrätter i nära relation till hyresgästerna.

Vi skall fortsätta att utveckla kärnområden - solenergi, biobränsle och energieffektiva hus.

Vi vill fortsätta att inspirera och bevisa att visioner kan bli verklighet.

År 2016 kommer att medföra spännande utmaningar för bolaget.

Vi skall arbeta målinriktat för våra befintliga hyresgäster så att de trivs och känner trygghet i sitt boende.

Vi skall tillföra fler nya och attraktiva bostäder byggda i passivhusteknik.

Vi skall ta störa möjliga miljöhänsyn när vi  till-godoser behovet av bostäder i kommunen. På så vis förstör vi inte kommande generationers möjligheter att bygga och bo.

Vi skall med ett passionerat förhållningssätt vidareutveckla Ekstas energikoncept., hela tiden. 

Vi skall bygga bra hus för denna och kommande generationer.

Vi skall fortsätta utmaningen att utveckla verk-samheten med inriktning på ekologiskt hållbart byggande. Samtidigt vill vi fortsätta att hålla produktionskostnaderna på rimliga nivåer.

Vi skall verka för rimliga byggproduktionskostnader och hyror.

Vi skall arbeta i samarbetsformer såsom partnering, där beställare och entreprenör driver projekt med gemensamt ansvar för ekonomi och kvalitet.

Vi skall genom byggande av passivhus illustrera nödvändigheten och möjligheten att effektivisera
energianvändningen.

Vi skall systematiskt arbeta med mål att effektivisera för att nå de långsiktigt bästa resultaten. 

Vi skall lägga vårt fokus på att använda så lite energi som möjligt.

Vi skall använda de energislag som ger minsta möjliga miljöpåverkan.