Tygghetsboende med digitalt stöd

Samhället står inför en omfattande digitalisering av välfärdssektorn, inklusive omsorg och omsorgstjänster. Med hjälp av trygghetsskapande teknik, baserat på till exempel IoT (Internet Of Things), skall välfärdssektorn kunna hantera sina stora utmaningar. För att kunna förstå faktiska behov hos äldre behöver man kunna testa lösningarna i en verklig miljö.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Under 2020 släppte de i samarbete med IoT Sverige (Sakernas internet) projektet ”IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld”. Ett prototyputvecklingsprojekt med målet att testa IoT-idéer i offentlig sektor.

Det inkom totalt 41 ansökningar varav 21 projekt har beviljats medel från en budget om 39 miljoner kronor, varav Eksta blev en av dem och har fått 299 000 kr i stöd för att genomföra projektet.

Trygghetsboendet i Kolla Parkstad 
Testbädden för projektet kommer att utföras på Ekstas Trygghetsboende i Kolla Parkstad. Det stod klart 2018 och består av 69 lägenheter med totalt över 80 hyresgäster med en medelålder runt 80 år. Det är ett modernt boende för seniorer 65+. Huset är byggt som passivhus med miljöbyggnad guld.

Syftet med projektet
Syftet med projektet är att bättre kunna förstå vilka prioriterade behov som finns hos hyresgästerna och deras anhöriga kring trygghet och möjligheterna till digitalt stöd i vardagen. Utifrån detta skall vi undersöka hur möjliggörande teknik med bla IoT kan integreras som en del av Trygghetsboendets verksamhet och i hyresgästens bostad.


Följ projektets gång


På den här sidan kan du följa projektet och ta del av vart vi står just nu.

Här kan du läsa med om Kolla Parkstads Trygghetsboende.

Här kan du läsa mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Här kan du se vilka projekt som blivit beviljade stöd.