Mina sidor

Via Mina Sidor har du som hyresgäst tillgång till följande tjänster:

 1. Dina hyreskontrakt
 2. Saldo och information om din hyresavi
 3. Senaste besiktningsprotokollet
 4. Internkö 

För att komma in på Mina sidor måste du vara hyresgäst med aktuellt hyreskontrakt. Inloggning gör du med personnummer samt lösenord som du får från Eksta. Logga in här 


Internkö


 • Är du hyresgäst hos oss och önskar att byta lägenhet inom Eksta kan du registrera dig i vår interna kö på Mina Sidor. När du registrerat dig får du poäng för varje dag och kan söka de lägenheter som visas under "Sök bostad".

   - Du måste uppdatera dig en gång om året för att stå kvar som sökande.
 •  - Tackar du nej två gånger till erbjudande om lägenhet nollställs din köpoäng.

Lägenheter med kortare uppsägningstid än tre månader, läggs inte ut i internkön.
Eksta beslutar om en lägenhet skall publiceras internt eller via Kommunens Bostadsförmedling.

För att söka lägenhet via vår interna kö måste du:

 1. Vara hyresgäst och ha bott i nuvarande lägenhet i ett år
 2. Betala hyran i tid och inte ha några hyresskulder
 3. Sköta dina åtagande avseende lägenheter och gentemot grannar

Tänk på att du alltid har tre månaders uppsägningstid på din nuvarande lägenhet.