Energistipendium 2008

Albert Orrling, Lunds Tekniska Högskola, utsågs 2007 till Ekstas första energistipendiat. Arbetet hette
"Energianalys och renoveringsförslag av miljonprogramsområde i Alingsås".

Gästerna på Ekstas Energikick fick se årets stipendiater ta emot sina stipendier. De redovisade också på ett intressant och åskådliggörande sätt sina arbeten.

 

Ekstas stipendiater 2008

I år fick två examensarbeten från från Chalmers Tekniska Högskola dela på stipendiet. Tommy Chiaussa och
Karl Andersson på instituitionen för Byggnadsteknologi fick 20 000 kr för sitt arbete Livscykelkostnadsanalys av småhus.

20 000 kr fick även Kajsa Lundqvist och Ainhoa Etxeberria på instituitionen för Arkitektur. de har skrivit examensarbetet Mejeriet - från industribyggnad till bostäder med miljöprofil.