Energistipendium 2014

Stipendiater

 

Förstapris – 25 000
Galini Afentoulidou och Eva Pirri
Student lab experimental sustainable living

Motivering:
Ett utmärkt och verkligt förtjänstfullt arbete, som bidrar till ett helhetstänkande vid boende­planering och visar på möjligheter till lyckade förtätningar ur både student- och byggande­synpunkt. Inriktningen är utformning av studentbostäder och studentboende, men tanke­gångarna är av vidare intresse än så.

Läs hela avhandlingen här>>


Andrapris – 20 000 kr

Henrik Olsson och Axel Rosander
Utvärdering av energisystemet i det nybyggda passivhus-
området Vallda Heberg med fokus på uppvärmningssystemet.

Motivering:
Ett omfattande, väl utfört och väl redovisat arbete.
Ligger centralt i stipendiets område.

Läs hela avhandlingen här>> 

 

Tredjepris – 15 000 kr
Helene Flink
Hållbar renovering av den befintliga ishallen på Tjörn med stöd av medborgardialoger.

Motivering:
Ett riktigt projektarbete, grundligt genomarbetat, visar på en mognare
kunskap och en mer ingående förståelse för byggprocessen än man
kan förvänta från ett examensarbete. Ett professionellt arbete.

Läs hela avhandlingen här>>

 

 

 

 

Fjärdepris – 15 000 kr
Julia Östberg och Håkan Jimmefors 
Uppföljning av det nybyggda passivhusområdet Vallda Heberg
med avseende på inomhusklimat och energiprestanda.

Motivering:
Ett mycket väl planerat, genomtänkt och genomfört arbete.
En förtjänstfull analys av mätresultat med väl redovisade slutsatser.

Läs hela avhandlingen här>>

 

 

 

 

Dagens föreläsningar

Galini Afentoulidou, Stipendiat >>

Sarah Bragée, Tyréns >>

Christina Lindbäck, NCC >>