Energistipendium 2018

Energikick och Energistipendium till Ivar Franzéns minne

 

För 12:e året i rad gick vår årliga evenemang Energikicken av stapeln på biograf Facklan.
Syftet med evenemanget är  stimulera studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader.
Med breddad kunskap och ökat intresse vill vi sprida kunskap och intresse kring hållbara energisystem.

I år var det totalt 6 stipendiater som sammanlagt fick dela på 55.000kr. 

Samverkan
Varje år har vi ett specifikt tema, och i år var det samverkan.
Det blev en spännande förmiddag med intressanta föredrag och givande samtal om samverkan mellan forskning och akademi.

Efter att stipendiaterna presenterat sina arbeten intog Alingsåshems före detta vd Ing-Marie Odegren scenen.
Hon berättade om hur det gick till när det kommunala bostadsbolaget och Alingsås kommun hittade en modell för samverkan som blev framgångsrik, och hur de gjorde för att lyckas.

Som avslutning fick vi nöjet att lyssna på Olof Röhlander - tidigare bordtennisspelaren på elitnivå som sadlat om till mental tränare, författare och populär föreläsare. Som i år också var en av sommarpratarna i P1. Han pratade om samverkan – vilka mekanismer hos oss människor hjälper eller stjälper när vi försöker göra saker ihop.

En fantastisk avslutning på en ett lyckat event.


Stipendiater

Totalt var det 6 duktiga stipendiater som sammanlagt fick dela på 55.000kr. 
Nedan kan du ta del av deras examensarbeten.

Manuela Stierna, Niklas Magnusson, Niklas Sellin, Max Björling, Giovana Fantin do Amaral Silva,Ramón Bergel Gomez 

 

Manuela Stierna
Lunds Tekniska Högskola – 20.000 kronor
Teoretisk optimering av solel med användning av ett likströmsnät

Motivering:

En uttömmande, förtjänstfullt genomförd och väl redovisad studie av hur solcellssystem kan kombineras med ett internt likströmsnät för försörjning av flera byggnader. Arbetet utgår från ett planerat område med fyra separata byggnader med bostäder och servicelokaler och är väl verklighetsförankrat och praktiskt tillämpbart. Genom den interna sammankopplingen av flera byggnader ökar förutsättningen för att systemet kan dimensioneras så att allt el från solcellerna kan nyttjas till fullo inom området. Manuela visar att detta blir både energi- och kostnadseffektivt.

Teoretisk optimering av solel med användning av ett likströmsnät

 

Max Börling
Chalmers Tekniska Högskola – 15.000 kronor
Off-grid PV system with batteries and hydrogen storage. Design and feasibility for a multifamily building in Sweden.

Motivering:

Arbetet behandlar möjligheten att klara ett flerbostadshus helt ”offgrid”, dvs utan någon anslutning till elnätet och ingen bränsle- eller värmetillförsel. Energiförsörjningen sker helt med PV-solceller i kombination med vätgasalstring, vätgaslagring, batterilagring samt bränslecells- och värmepumpdrift. Det pågår diskussioner och även studier inom området. Detta är ett seriöst, välgörande förutsättningslöst bidrag, som dels bygger på kunskap om vätgasalstring och vätgaslagring, dels faktiskt är slutfört och redovisat. Det är lättläst, ger en bra överblick över tänkbara lösningar och är föredömligt kombinerat med, som det verkar, klart trovärdiga ekonomiska bedömningar. Max visar att även om kostnaden för bränsleceller och alstring och lagring av vätgas skulle sjunka dramatiskt i framtiden, tenderar energikostnaden med sådana lösningar bli mycket hög.

Off-grid PV system with batteries and hydrogen storage. Design and feasibility for a multifamily building in Sweden. 

 

Ramón Bergel Gomez och Giovana Fantin do Amaral Silva
Chalmers Tekniska Högskola – 10.000 kronor
Energy performance modelling. Introducing the Building Early-stage Design Optimization Tool (BeDOT).


Motivering:

Många beslut som tas i tidiga designskeden, då designen lätt kan ändras utan större kostnader, har en stor påverkan på en byggnads slutliga energianvändning. Giovana och Ramón har utvecklat en förenklad beräkningsmodell – BeDOT – som kan användas för att analysera olika designförslag ur ett energioptimeringsperspektiv i de tidiga skedena. Arbetet är ambitiöst och författarna visar en betydande förståelse för detaljerad simulering av en byggnads värmebalans. Kunskapen har översatts till ett kommunikativt verktyg som kan bidra till en bättre förståelse av designen ur ett energi- och byggnadsfysikaliskt perspektiv.

Energy performance modelling. Introducing the Building Early-stage Design Optimization Tool (BeDOT). 

 

Niklas Sellin och Robert Magnusson
Lunds Tekniska Högskola – 10.000 kronor

Renoveringsåtgärders och brukarbeteendes effekt på energianvändning och inomhusmiljö i från-luftsventilerade flerbostadshus. En fallstudie av miljonprogramhus i Lund.


Motivering:

Arbetet behandlar energibesparingen då vädringsfönster i miljonprogrammets flerbostadshus ersätts med bland annat spaltventiler. Med en detaljerad IDA ICE-modell har inverkan på värmebehovet, rumstemperaturen och luftomsättningen med olika sätt att använda vädringsfönster, studerats. Detta har jämförts med mätningar efter renovering. En slutsats är att sättet att använda vädringsluckor har en betydande inverkan på värmebehovet. Niklas och Roberts arbete är ambitiöst och systematiskt med en mängd diagram och tabeller. Dessa innehåller vissa osäkerheter, vilket författarna påpekar och även diskuterar ingående.

Renoveringsåtgärders och brukarbeteendes effekt på energianvändning och inomhusmiljö i från-luftsventilerade flerbostadshus. En fallstudie av miljonprogramhus i Lund.

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.