Energistipendium 2020

ENERGIKICK OCH ENERGISTIPENDIUM TILL IVAR FRANZÉNS MINNE

 

För 14:e året i rad skulle vårt årliga evenemang Energikicken gå av stapeln på biograf Facklan.
Syftet med evenemanget är att stimulera till studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader. Med breddad kunskap och ökat intresse vill vi sprida kunskap och intresse kring hållbara energisystem.

I år var det totalt fyra stipendiater som sammanlagt fick dela på 35.000kr.

På grund av Corona-viruset fick vi ställa in vår Energikick, men ville ändå genomföra stipendieutdelningen.
Likt många andra möten och evenemang fick det ske via Teams.

Stipendiaterna presenterade och stipendiekommittén ställde fördjupande frågor.
Nedan kan du ta del av arbetena och också se juryns motiveringar till vinnarna.


Stipendiater
Nedan presenteras 2020 års stipendiater och du kan ta del av deras examensarbeten
genom att klicka på länkarna.

Christian Mattsson och Elias Odell
Lunds Tekniska högskola - 20 000 kronor

Material- och utformningsval för minskad klimatpåverkan.
Klimatförbättringsalternativ vid byggproduktion av ett äldreboende.

Motivering
Ett väl genomfört arbete som visar hur ett underbyggt val av olika byggnadsdelars material kan påtagligt sänka en byggnads totala klimatpåverkan, från materialens framtagande och byggande till det att byggnaden en gång kommer att rivas. Genom att utgå från en specifik byggnad under projektering fås en konkret verklighetsförankring. Ändå är det gedigna arbetet redovisat så att resultaten är allmänt tillämpliga. En sammanfattning av resultaten borde göras allmänt tillgänglig för byggnadsprojektörer och byggherrar.


Christian Mattsson och Elias Odell

 

Vanessa Phu och Tobias Antonsson
Chalmers Tekniska högskola - 15 000 kronor

Energiprestanda i höga kontorsbyggnader med vattenburet kylsystem.

Motivering
Behovet av primärenergi och köpt energi för ett 40 våningars höghus med olika försörjnings-alternativ, har analyserats med förutsättningen att ett bra inneklimat skall vara säkerställt. Alternativen fjärrvärme och fjärrkyla, värmepump med borrhålslager och kylmaskin samt värmepump med borrhålslager för värme och kyla har undersökts. Detta har gjorts för byggnadsutformningar från lätt konstruktion med stora glasareor till mycket tung stomme
med små fönster. Ett mycket väl genomfört och väl redovisat arbete, där resultaten är
tillämpbara på mer än höghus.

Vanessa Phu och Tobias Antonsson


Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.