Energistipendium 2023

Energikick och energistipendium till
Ivar Franzéns minne.

 

Årligen delar vi ut Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne i samband med vårt event Energikicken. Den 8 december sågs vi på Biostaden i Kungsbacka och totalt 5 stipendiater fick dela på 55.000 kronor. 
Stipendiaterna från Chalmers Tekniska Högskola och Lunds Tekniska Högskola fick blommor och diplom och fick sedan presentera sina välgjorda arbeten för publiken.

Stort grattis!

Årets stipendiater:

Johanna Olin, Chalmers Tekniska Högskola
Renovation for the future
Tilldelas 20 000 kronor.

Motivering
Arbetet behandlar renovering av flerbostadshus med inriktningen dels att renoveringens miljöpåverkan skall minimeras, dels att boendekvaliteten såväl i fastigheten som dess omgivning skall höjas. Erfarenheter har samlats in från genomförda lyckade större sådana projekt i Sverige, Frankrike och Nederländerna och har sedan grundats på ett genomfört renoveringsprojekt i Göteborg. Både alternativa arkitektoniska lösningar för högre boendekvalitet och alternativa materialval för minimerad miljöpåverkan har studerats i arbetet med hjälp av ekonomisk livscykelanalys LCC och miljöpåverkansanalys LCA. Allt har skett i ett sammanhang med hur hyresnivåerna kan påverkas på sikt. Arbetet är väl redovisat och speciellt förtjänstfullt genom att det på ett överskådligt och verklighetsanknutet sätt beaktar både miljöpåverkan och den långsiktiga ekonomin.

Ida Lindbäck och Ellen Jonsson, Chalmers Tekniska Högskola
Never Ending Stories - Transformation of an Industrial Building in Forsåker
Tilldelas 20 000 kronor.

Motivering
Arbetet behandlar renovering av flerbostadshus med inriktningen dels att renoveringens miljöpåverkan skall minimeras, dels att boendekvaliteten såväl i fastigheten som dess omgivning skall höjas. Erfarenheter har samlats in från genomförda lyckade större sådana projekt i Sverige, Frankrike och Nederländerna och har sedan grundats på ett genomfört renoveringsprojekt i Göteborg. Både alternativa arkitektoniska lösningar för högre boendekvalitet och alternativa materialval för minimerad miljöpåverkan har studerats i arbetet med hjälp av ekonomisk livscykelanalys LCC och miljöpåverkansanalys LCA. Allt har skett i ett sammanhang med hur hyresnivåerna kan påverkas på sikt. Arbetet är väl redovisat och speciellt förtjänstfullt genom att det på ett överskådligt och verklighetsanknutet sätt beaktar både miljöpåverkan och den långsiktiga ekonomin.

Edvin Ottosson och Emil Palmenäs, Lunds Tekniska Högskola
Ombyggnad av kulturmärkt fabrik till kontor och bostäder
Tilldelas 15 000 kronor.

Motivering
Med utgångspunkt i återbruk av byggnader genom förändrat nyttjande, i detta fall från fabrik till bostad och kontor, visar författarna på den komplexitet som uppstår när både kraftigt höjda krav på energianvändning och inomhusmiljö ska uppfyllas, parallellt med krav att bibehålla byggnadernas kulturella värden utan risk för byggnadstekniska skador. Ett väl genomfört arbete där man genom beräkningar och simuleringar av olika åtgärder, utreder påverkan på temperaturnivåer och fukthalter i väggkonstruktioner för att därigenom undvika risk för frostsprängning i de gamla vackra tegelfasaderna. Sammantaget ett fint arbete som på ett bra sätt ger läsaren kunskap i några av de många moment som behöver gås igenom för att återbruk av hela byggnader ska bli långsiktigt lyckosamt.

Årets tema
Som vanligt har dagen ett tema. Årets tema var: Hur skapar man en företagskultur som främjar innovation och hållbarhet?

Christer Kilersjö, vd för Eksta berättade hur vi på Eksta arbetar för att få med alla på tåget och hur vi väver in hållbarhet och innovation i det vardagliga arbetet.

Charlotta Winkler är doktorand vid Högskolan i Halmstad och lyften vikten av samverkan och innovationer för byggindustrins bidrag till energiomställningen. 

Kenth Åkerman avslutade dagen med en peppande avslutning med många insikter och tips på hur man omfamnar nytänkande. 

Stort tack till alla som var med oss under dagen!

Ellen, Edvin och Emil. 


Charlotta Winkler

Kenth Åkerman

 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.