Hyresförhandlingarna klara

19 Mar

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen i Västra Sverige är avslutade.  
En överenskommelse om nya hyror, som gäller från 1 januari 2021, har träffats. 

Förhandlingen har lett fram till en snitthöjning på 1,1% av din nuvarande månadshyra.
Höjningen för din bostad framgår av hyresavin och är retroaktiv.

Du beräknas få din hyresavi under dagen med tillhörande information.

El och vatten
Priset för individuell mätning av varm- och kallvatten är oförändrat.
Den fasta kostnaden för elen är oförändrad.
Det rörliga elpriset höjs med 2% till 1,28 kr/KWh.

Varför höjning?
Hyreshöjningen kompenserar delvis höjda taxor och avgifter, samt allmänna kostnadsökningar för energi och tjänster som köps in i förvaltningen. Detta möjliggör också att vi kan fortsätta upprätthålla god service- och bra underhållsnivå i våra områden. 

Eksta till final i internationell tävling för att utveckla Helsingfors energisystem

17 Mar

Av 252 bidrag från hela världen var Eksta som ingick i IVL:s team (Svenska Miljöinstitutet) en av tio finalister som gick vidare i tävlingen Helsinki Energy Challenge som avgjordes igår 16/3. I tävlingen har deltagarna fått arbeta fram lösningar för att ställa om Helsingfors energisystem till att bli helt koldioxidneutralt. Grundidén för IVL:s team CarbonHelsinki var att utforma ett fjärrvärmesystem för Helsingfors som är cirkulärt och som tillsammans med solvärme ger en hållbar och helt koldioxidneutral energiförsörjning. Helt koldioxidneutralt blir Helsingfors enligt gruppens förslag år 2035.

-          Vi har har bidragit med vår erfarenhet och kunskap inom solvärme genom att föreslå innovativa storskaliga lösningar där solvärmen skulle bli en del av energiförsörjningen.  Ett förslag var bland annat att borrhålslager laddas i och ur av sol- och restvärme vilket möjliggör att värmen kommer från de mest effektiva källorna över året, säger Christer Kilersjö, vd på Eksta.

Kristina Lygnerud från IVL har lett gruppen och tagit fram en modell av energisystemet i Helsingfors som sedan har bearbetats utifrån de randvillkor som staden Helsingfors satt upp. Utifrån modellen har deltagarna i teamet bidragit med kunskaper kring fjärrvärme, restvärmeåtervinning, borrhålslager och värmepumpar. På så sätt har de kunnat visa på den mest kostnadseffektiva och miljömässigt fördelaktiga lösningen för att ställa om energisystemet.

-          Nyckeln är att bygga ett system som är mycket flexibelt och där man kan utnyttja kapaciteten hos olika värmekällor och som kan hantera variationen av utbud och efterfrågan på ett ekonomiskt rimligt sätt, säger Christer Kilersjö.

Tävlingen Helsinki Energy Challenge arrangerades av Helsingfors stad. Trots att CarbonHelsinki inte stod som vinnare denna gång har det varit väldigt roligt och lärorikt att vara del av ett team som gick till final trots hård konkurrens. Förhoppningsvis kan det blir nya likande upplägg framöver som fler städer kan ta del av, säger Christer Kilersjö.

CarbonHelsinkis förslag togs fram av ett team bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Metropolia University of Applied Sciences i Helsingfors, Eléctricité de France från Frankrike, European Institute for Energy i Tyskland, Eksta Bostads AB, från Sverige, Resourceful futures från Storbritannien, LKAB Wassara i Sverige, Ochsner Process Energy Systems från Österrike och Eurac Research i Italien.

Läs mer om finalen, bidragen och vinnarna här. https://www.energychallenge.hel.fi

För mer information, kontakta:
Christer Kilersjö, christer@eksta.se, tel. 0300-356 09.

Missfärgat vatten i Fjärås

12 Mar

Vi har fått information om att flera hyresgäster i Fjärås har missfärgat vatten.
Ärendet är felanmält till Kungsbacka kommun vatten- och avlopp och vi hoppas att felet snart är åtgärdat.