Moduler i Åsa

17 Jan

 

Eksta har fått i uppdrag av Kungsbacka kommunen att ansvara för den tillfälliga etableringen av moduler i Kläppa, Åsa.
Här ska 52 nya hyresrätter uppföras och bli tillfälliga bostäder för nyanlända. Det tillfälliga bygglovet har sökts på 10 år.

Vecka 2, 2017 hävde Länsstyrelsen Byggnadsnämndens beslut om det tillfällig bygglovet på modulerna. Motiveringen var bland annat att Byggnadsnämnden inte styrkt att behovet är tillfälligt.

Eksta har lämnat in en ny bygglovsansökan till Byggnadsnämnden och den kommer att behandlas skyndsamt.

Fakta kring kostnader, byggnation, uthyrning och förvaltning:

  • Kommunen har köpt in modulerna för att täcka en del av behovet för bostäder till nyanlända.
  • Marken i Kläppa samt modulerna ägs av kommunen.
  • Ekstas fått i uppdrag av kommunen att  ansvara för byggprocessen (bygglov, mark, anslutningar, montage).
  • Uthyrning av bostäderna kommer att ombesörjas av kommunen.
  • Eksta skall till en början ha hand om den tekniska förvaltningen.
  • Samtliga kostnader förknippat med byggprocessen, den tekniska förvaltning och administration betalas av Kommunen.