Problem med återvinningskort

16 Apr

Vi har uppmärksammat att vissa återvinningskort inte fungerar när man ska in på återvinningscentralerna.
Detta är på grund av en uppdatering som kommunen har gjort och som vi i dagsläget inte kan påverka.
Kommunen arbetar och hoppas att de kan lösa det så snart som möjligt. 

Vi rekommenderar därför att man avvaktar med att åka till återvinningcentralerna tills att problemet är åtgärdat.