Energistipendium

Stipendiets ändamål

Eksta Energistipendium till Ivar Franzéns minne skall stimulera studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader.

Med breddad kunskap och ökat intresse vill Eksta sprida kunskap och intresse kring ämnesområdet och bidra till att utvecklingen i bygg- och fastighetsbranschen går mot hållbara energisystem.

 
Bakgrund:

Ivar Franzén bodde och verkade i rätt kommun. Här fanns plats för en visionär med ett utpräglad miljötänkande.Ivar ville skapa ett gott boende med samhällsservice runt knuten. Han var föregångare på energisidan och hade mod och styrka att driva igenom sina visioner.

År 1965 beviljades stiftelsen Eksta ett startbidrag på 5.000 kronor och den spännande resan startade med ett litet fastighetsbestånd på Klövervägen i Fjärås. Målet var att kunna ge allmännheten möjlighet att få bra bostäder till konkurrenskraftiga priser. När Fjärås centrum växte fram var målsättningen att skapa ett bostadsområde med vänlighet och variation. Ekstas första solvärmeanläggning byggdes i Fjärås och togs i bruk redan 1980.