Energistipendium 2019

Energikick och Energistipendium till Ivar Franzéns minne

 

För 13:e året i rad gick vår årliga evenemang Energikicken av stapeln på biograf Facklan.
Syftet med evenemanget är stimulera studier och forskning kring energisystem och energieffektivisering i byggnader.
Med breddad kunskap och ökat intresse vill vi sprida kunskap och intresse kring hållbara energisystem.

I år var det totalt 5 stipendiater som sammanlagt fick dela på 45.000kr.

.
Varje år har vi ett specifikt tema, och i år var det batterilagring och blockkedjor - paradigmskifte på energimarknaden

Mattias Wester, Energi- och miljöchef på Stena fastigheter redogjorde för ett pilotprojekt där Volvo och Stena recycling arbetar kring frekvensbalansering av fastigheters elnät, med hjälp av ombyggda fordonsbatterier. 

Lars Stierna, fil kand. Industriell ekonomi, Madrid. Gav oss en inblick i hur blockkedjor kan skapa säkra och effektiva distributionskedjor för lokala elnät. En studie från Humlevägen i Fjärås.

Som avslutning fick vi nöjet att lyssna på Troed Troedsson - välkänd och uppskattad samhälls- och framtidsanalytiker. På ett mycket underhållande sätt pratade han om utveckling, vart omvärlden är på väg och människans förmåga (och ibland oförmåga) att navigera i en föränderlig värld.

En härlig avslutning på en ett lyckat event.


Stipendiater

 

Mikaela Bengtsson, Daniel Iggström , Pontus Svensson, Carolina Holmberg,  Jenny von Platten (ej med på bild)

 

Nedan kan du ta del av två av examensarbetena

Pontus Svensson och Daniel Iggström

Lunds Tekniska Högskola – 15.000 kronor

Demand-side flexibility in shopping centres. A case study on Väla shopping centre.

Motivering:

En värdedfull studie av möjligheterna att begränsa behovet av eleffekt genom att styra ellaster och utnyttja för lagring av solenergi installerad batterikapacitet. Arbetet avser ett specifikt köpcentrum, Väla köpcentrum utanför Helsingborg, men är av brett intresse genom en direkt knytning till det växande problemet med brist på eleffekt i Sveriges kommuner.

 

Jenny von Platten och Carolina Holmberg
Lunds Tekniska Högskola – 15.000 kronor

Energideklarationen i två vågor. En byggnadsspecifik jämförelse av energiprestanda konstaterar ett decennium av reducerad energianvändning i svenska flerbostadshus

Motivering:

I arbetet behandlas data från energideklarationer för att visa hur det svenska flerbostads­beståndets energiegenskaper utvecklats under det senaste decenniet. På ett konstruktivt sätt visas hur man, mer än vad normalt sker, ur energideklarationerna kan ta fram värdefull generell kunskap. Arbetssätt och resultat presenteras på ett föredömligt sätt. Ett mycket bra examens­arbete.

 

Mikaela Bengtsson
Chalmers Tekniska Högskola - 15.000 kronor

The Green Lite District. A backcasted journey towads climate-neutral kitchenfreedom.

Motivering:

Arbetet utmanar vårt traditionella sätt att utforma lägenheter. Framtida boende utan konventionella kök presenteras som ett sätt att spara energi och resurser. Ett mycket ambitiöst och väl genomfört arbete som visar på nya spännande lösningar, med ett nytänkande utanför boxen.